အျမင္

သစၥာကိုရွာဖို ငါဟာတိမ္တိုက္စီးျပီးခရီးထြက္
ေမတၱာ ကိုရွာဖို႔ ငါဟာ ေျမလႊာအႏွ႔ံခရီးဆက္
မာယာရထားနဲ႔တူတဲ့ တိမ္တိုက္က
ငါ့ကို သစၥာဆိုတာ ကိုသင္ေပးတယ္
ျပေပးတယ္ သိေစတယ္။

ခႏၱီအားနဲ႔တူတဲ့ေျမလြာက
ငါ့ကို ေမတၱာဆိုတာကို သင္ေပးတယ္
ျပေပးတယ္ သိေစတယ္။

မိုးတိမ္နဲ႔ေျမလြာ
အေျခေနျခားကြဲေသာ္ျငားလည္း
ညဏ္စိုက္သက္၀င္
အႏွစ္ျမင္ေသာ္
ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ
ျမတ္ဓမၼကို မုခ်သိလိမ္မည္သာတည္း။

ငါ

ငါလိုခ်င္တာက မာယာကင္းတဲ့အစစ္အမွန္

ကံၾကမၼာဖန္လာတာကသစၥာကင္းတဲ့ ဘ၀ဟန္

အတုမာယာကိုရင္မွာပိုက္

ေမွ်ာလိုက္ေနတဏွာေရးစီး

အသက္သာၾကီးအခ်ိန္မစီးတ ဲ့ငါ

မေရာင္ရာဆီလူးျပီး

အသက္သာၾကီးအသိမၾကီးတ ဲ့ငါ

ေျပာေတာ့သစၥာ

လုပ္ေတာ့မာယာ

ေျပာေတာ့အဟုတ္

လုပ္ေတာ့အလြဲ။

ေျပာေတာ့အနတၱလုပ္ေတာ့အတၱ

ေျပာေတာ့တရားလုပ္ေတာ့မတရား။

တကယ္ေတာ့ငါဟာ အလကားလူပါ။

ခ်စ္ျခင္းငတ္ကမာၻ

ခ်စ္ျခင္းဟာျမစ္တစင္းဆိုရင္
စီးပါေလ့ေစမဆီးေလနဲ႔။
ခ်စ္ျခင္းဟာ`လ´တစင္းဆိုရင္
လင္းပါေလ့ေစမကြယ္ေစနဲ႔။
ခ်စ္ျခင္းဟာ`ေန´တစင္းဆိုရင္
ေရာင္လ်ွံျပင္းျပင္းလင္းပါေလ့ေစ
မတားေလနဲ႔။
လူ႔ရြာေျမမင္းကမာၻတြင္းမွာ
ၾကင္နာမဲ့ကင္းလူျခင္းနိပ္စက္
လွည့္ကြက္မာယာဗလာကတိ
ေမွင္အတိအခါမို႔
ကမာၻေျမမင္းဒီခ်စ္ျခင္းကို
ငတ္ေနလို႕။